Liczba odwiedzin strony: 11709 Osób na stronie: 9
 

Blandzi J., Folwarski D. Kancelaria
notarialna s.c.

 
 
Blandzi J., Folwarski D. Kancelaria
notarialna s.c.
 
23 Lutego 21 lok. 3
61-742 Poznań
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 188 poz. 1946 - Wymagania weterynaryjne dla mleka oraz produktów mlecznych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mleka oraz produktów mlecznych 2) (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r.) Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1.  1. Rozporządzenie określa wymagania...
Monitor Polski 1997 Nr 46 poz. 453 - Sposób sporządzania i aktualizacji spisu wyborców dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przez konsulów Rzeczypospolitej Polskiej
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu wyborców dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przez konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. (M.P. z dnia 29 lipca 1997 r.) Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 47, poz. 297 i Nr 70, poz. 443)...